Kim Kardashian wedding: Kanye praises his bride as 'the ideal celebrity'

GALLERIES

Kim Kardashian wedding: Kanye praises his bride as 'the ideal celebrity'

 Photo: © Instagram